Obnova Ukrajiny s Yellow Future

Spolehlivý partner pro podnikatele

Podmínky darování

A. Účel darování

Ukrajina již déle než rok čelí vojenské invazi ze strany Ruské federace. Na Ukrajině chybí potraviny a další základní potřeby. Ukrajinu z důvodu války bylo nuceno opustit velké množství jejích obyvatel, z nich se většina nemá kvůli zničení domovů kam se vrátit.

Naše pomoc se zaměřuje na regiony přímo zasažené válkou a na jejich obyvatele, zejména pak na oblasti Hostomel a Kocjubynske, Bučský rajon, Kyjevská oblast.

Poskytnutím daru nám umožníte nakoupit jídlo, věci denní potřeby, vybavení domu a související služby a finančně podpoříte potřebné.

B. Co se stane s darem?

Finanční dar poskytujete společnosti T.Work Business Global a.s., IČO: 03682595, se sídlem Zámecké náměstí 136/8, 415 01 Teplice, která vede projekt YELLOW FUTURE, a zavazuje se naložit s Vaším darem výlučně za účelem, který je popsán výše.

Projekt YELLOW FUTURE přijímá ze strany válkou postižených obcí a dalších subjektů žádosti, na základě kterých průběžně aktualizujeme seznamy produktů, na jejichž pořízení můžete přispět. Současně Vaše dary nám pomáhají zaplatit spolupracovníky, kteří realizují obstarání potřebných věcí a jejich dopravení na místo určení. V případě, že dar podléhá dle účinných právních předpisů České republiky daňové povinnosti, odvedeme tuto daň z darované částky.

Jakožto dárce si můžete vybrat, na jaký konkrétní produkt z naší nabídky chcete přispět. Váš finanční dar pak použijeme na pořízení Vámi vybraných produktů a zajištění dopravení na dané místo, případně můžeme přímo finančně podpořit potřebné osoby přímo na místě.

C. Jak darovat?

Vyberte si z našeho seznamu na stránkách https://yellowfuture.org/, na jaký konkrétní produkt chcete finančně přispět a zvolíte výši částky, kterou chcete darovat.

Poté, co si vyberete produkt a vyplníte částku, kterou chcete přispět, budete přesměrováni na platební bránu. Přijaté platby jsou následně zasílány na zvláštní bankovní účet, ze kterého naše společnost T.Work Business Global a.s. hradí pořízení Vámi vybraného produktu, případně jej použije za účelem uvedeným výše.

D. Darovací smlouva

Poskytnutím daru, tzn. zaplacením finanční částky, dochází mezi Vámi a naší společnosti T.Work Business Global a.s. k uzavření darovací smlouvy ve smyslu § 2055 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Váš dar je poskytnut účelově, jak je výše uvedeno, a naše společnost T.Work Business Global a.s. je povinna s ním naložit pouze dle tohoto účelu.

V případě, že byste chtěli zaslat na Vaši e-mailovou adresu potvrzení o daru či darovací smlouvu pro daňové účely, neváhejte nás kontaktovat na info@yellowfuture.org.

YellowFuture.org