3D tisk

Náš tým výzkumu a vývoje se věnuje rozkrývání nových možností a technik 3D tisku. Naše hlavní oblasti zájmu zahrnují zlepšení kvality tisku, zrychlení tiskových procesů a snížení nákladů na materiály. Ale nejde jen o technické aspekty – snažíme se také porozumět, jak může 3D tisk pomoci řešit reálné problémy a jak ho lze nejlépe využít ve prospěch lidí.