Vodíkové technologie

  • Zavádění inovativní bezemisní technologie pro bezpečnou a udržitelnou energii do praxe.
  • Práce na významných vodíkových projektech. Umět vyrábět, skladovat a distribuovat vodík, budovat malé vodíkové plnicí stanice, vyvíjet navazující vodíkové technologie
  • a zejména komplexně vést a realizovat strategické projekty lokálního vodíkového hospodářství