Zahájili jsme spolupráci se Shromážděním agrárních komor Ukrajiny.

S ohledem na výše uvedené je shromáždění připravené spolupracovat se všemi organizacemi, které mohou zaručit slušnost v partnerských vztazích, a které mají zájem investovat do zemědělské výroby ( základání zemědělských podniků, nákup a pronájem zemědělské půdy určeny k užívání) a zlepšit investiční klima v rozvoji trhu v pozemky.

 

Předseda sněmu agrárních komor